18-20 ЮНИ 2021
София, България

 
ВАЖНО: За да гледате безпроблемно лекциите от БАМО 2021, уверете се, че сте вписани (signed in) в своя YouTube профил
 
1. Пациентът, гинекологът и онкологът - добрият, лошият и злият. Д-р Георги Стаменов, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/aHgvJBnJgtQ2. Роля на реконструктивната  хирургия в лечението на рака на гърдата. Доц. Роман Романски, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/5fezdImVqcQ3. Геномно профилиране, „стари“ таргети, нови таргети и бъдещи перспективи при напредналия недребноклетъчен белодробен карцином. Alona Zer, MD, Rabin Medical Center, Israel - http:// https://youtu.be/LxW9C9cFdiY4. Нови предизвикателства в лъчетерапията. Новини от 2020-2021. Проф. Юлия Кирова, Институт Кюри, Франция - https://youtu.be/UCpS__w91DI5. Имунотерапия+ Химиотерапия при метастазирал недребноклетъчен белодробен карцином. Клиничен случай и дискусия. Giannis Mountzios, MD, MSc, PhD. 4th Oncology Department and Clinical Trials Unit Henry Dunant Hospital Center, Greece - https://youtu.be/iieDzbOaYTo6. Имунотерапия като монотерапия при метастазирал недребноклетъчен белодробен карцином PD L1>50%. Клиничен случай. Jesus Corral, MD. Head of Thoracic Center Unit, Clinica Universidad de Navarra, Spain - https://youtu.be/XErARytxl_k7. Биомаркери, които биха могли да предскажат неуспех на имунотерапия при метастазирал недребноклетъчен белодробен карцином? От Надежда с надежда. Проф.д-р Иван Щерев, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/6ncqri-_npA8. Адювантно лечение при EGFR+ недребноклетъчен белодробен карцином. Д-р Таня Златанова, Аджибадем Сити Клиник Токуда, България - https://youtu.be/a3nqQLmQU6I9. Лечение на локално авансирал и метастазирал HER 2 + карцином на млечната жлеза. Prof. Marija Balic, Medical University of Graz, Austria - https://youtu.be/wgkVoETcVmw10. Патологичен отговор при неоадювантна химиотерапия за карцином на млечната жлеза. Доц. д-р Свитлана Бачурска, УСБАЛО - https://youtu.be/u9fvBZgSEDw11. Оптимално лечение на локално авансирал и метастазирал тройно-негативен карцином на млечната жлеза. Проф.д-р Константа Тимчева, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/qQafL2qY8cQ12. CDK 4/6 инхибитори в лечението на хормон-позитивния, HER2 негативен карцином на млечната жлеза. Доц. д-р Ася Консулова, КОЦ Бургас - https://youtu.be/0K0paKHenCY13. Резистентност към CDK 4/6 инхибиторите и последващи терапевтични възможности – данни от реалната клинична практика. Д-р Георги Жбантов, Д-р Радостина Генчева,МБАЛ Надежда  - https://youtu.be/fhM9h0VfmwY14. Диагностични и терапевтични предизвикателства при малигнения меланом. Д-р Веселин Киров, УМБАЛ „Г. Странски” - https://youtu.be/pvoic_7TZkYАдювантно лечение на малигнен меланом. Д-р Ахмед Контилев, Аджибадем Сити Клиник Токуда  - https://youtu.be/QCpv2XzBxhEПърва линия лечение на BRAF мутирал малигнен меланом: Как правим избора и дали има само един верен отговор? Д-р Ива Гаврилова, дм, УСБАЛО срещу Д-р Теодора Караниколова, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/MVA9P2k6iuQ15. Клиничен случай. Д-р Аника Иванова, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/AsO_NBXwonk16. Най-новите препоръки при лечението на малигнен меланом. Д-р Гергана Шаламанова, КОЦ Пловдив - https://youtu.be/HMpfRNER1vo17. Бъдещи терапевтични възможности при пациенти с белодробен карцином. Д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика - https://youtu.be/62KHyhDyPh818. Лечение на кастрат-резистентния простатен карцином. Ранно приложение на Xtandi. Д-р Кр.Койнов, МБАЛ Сердика - https://youtu.be/RxG7i3S_TLE19. Авансирал недребноклетъчен белодробен карцином: роля на имунотерапията и таргетна терапия. Д-р Таня Златанова, Аджибадем Сити Клиник Токуда - https://youtu.be/V5j9mDwNTU8Durvalumab - Д-р Виолетка Маринова, УМБАЛ Св. Иван Рилски - https://youtu.be/-uIoe6fFRF4Трансформиране бъдещето на пациентки с HER2+ метастазирал карцином на гърдата. Проф. д-р Константа Тимчева, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/A4rc8A7wKkkVargatef – модулиране на ангиогенезата при аденокарцином на белия дроб. Д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика - https://youtu.be/raMFKQdmOo8Giotrif – Ефектът на панрецепторната блокада при пациенти с редки мутации в рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Проф. д-р Иван Щерев, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/UOyaVrLZfGs20. Имуно-онкологичен подход при авансирал карцином на бъбрека. Доц. д-р Николай Цонев, дм, УМБАЛ Света Марина - https://youtu.be/tpFNGm-M0KEЕволюция на имуноонкологията при недребноклетъчния белодробен карцином. Д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика - https://youtu.be/F4I58R6hL0AДългосрочна преживяемост с двойната имунотерапия при авансирал малигнен меланом. Д-р Теодора Караниколова, МБАЛ Надежда  - https://youtu.be/vXw0hkaYS1c21. Абсолютният брой лимфоцити като маркер за ефективност на различни видове химиотерапия при лечение на метастатичен карцином на гърда, д-р Мила Петрова, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/9vFRkvOzJZk10 годишен клиничен опит от реалната практика за ефективността на ерибулин при метастатичен карцином на гърда, проф. д-р Иван Щерев, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/yR_GU6sLNfc


Lenvima® - нова терапевтична възможност за първа линия лечение на ХЦЦ. Д-р Таня Златанова, Аджибадем Сити Клиник Токуда - https://youtu.be/iuh8m4FoY_k


22. Нови перспективи в имунотерапията при уротелен карцином. Доц. Ася Консулова, дм КОЦ Бургас - https://youtu.be/4ziD2FAOxkc


Налични възможности на имуноонкологията в страната с употребата на Bavencio. Д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика - https://youtu.be/q8erjDvVDMc


Bavencio в медицинската практика - Д-р Ива Гаврилова, дм, УСБАЛО  - https://youtu.be/JM2doBeONHY


23. Keytruda в лечението на НДКБД и тумори на глава и шия. Д-р Росица Кръстева, Уни Хоспитал - https://youtu.be/A9wuhgBd790


Keytruda в лечението на НДКБД и тумори на глава и шия. Д-р Иван Тонев, КОЦ Пловдив - https://youtu.be/4KA6ieDD78Y


Новости за Ribociclib (KISQALI),  представени на ESMO – BC 2021 и ASCO 2021: най-важни акценти. Д-р Иван Тонев, КОЦ Пловдив- https://youtu.be/iXp1lbHYg74


24. Tecentriq +Avastin – нов стандарт в лечението на пациенти с нерезектабилен или метастацирал хепатоцелуларен карцином. Д-р Мила Петрова, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/XWaVIFMvLqY


Tecentriq+Carboplatin+Nab-Paclitaxel: първа линия лечение на неплоскоклетъчен белодробен карцином. Д-р Владимир Канарев, Парк Хоспитал, Пловдив - https://youtu.be/MknXNEWZ8ck


Foundation One Liquid CDx –геномно профилиране с течни биопсии. Проф. д-р Константа Тимчева, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/yy9zzF-cFvM


25. ONIVYDE® – липозомен иринотекан при метастатичен карцином на панкреаса. Директен удар, право в целта. Д-р Красимир Койнов, МБАЛ Сердика - https://youtu.be/-58L8e-VMnY


26. Alunbrig – първа линия лечение за ALK позитивен недребноклетъчен белодробен карцином. Д-р Мила Петрова, дм, МБАЛ Надежда - https://youtu.be/z63fretJD64

Българска Асоциация по Медицинска Онкология