Проф. д-р Юлиан Райнов, д.м. е роден в гр. Шумен, където работи като войскови лекар във Висшето военно-артилерийско училище. В продължение на над 40 години изминава пътя от ординатор, асистент, старши асистент, главен асистент в клиниката по гастроентерология и хематология. По-късно е заместник-началник, а сега и началник на клиниката по хематология на ВМА-София. Има 4 клинични специалности: вътрешни болести, военно-полева терапия, клинична хематология и онкология, с множество специализации у нас и в чужбина. Той е дългогодишен преподавател в Медицински университет - София и Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Научен ръководител е и научен консултант на много специализанти, докторанти, участник в изпитни комисии по вътрешни болести и председател на държавната изпитна комисия за специалността „Клинична хематология”. Има над 410 научни труда, публикации у нас и в чужбина, цитирания в чужди и наши научни списания. Дългогодишен председател на Българското медицинско сдружение по хематология, понастоящем зам. председател и член на Управителния съвет. Дългогодишен консултант и експерт е в МЗ, БЛС и НЗОК.

Българска Асоциация по Медицинска Онкология