Д-р Теодора Караниколова завършва Медицински университет - София и преминава през специализация в Националната онкологична болница. През 2012 г. печели стипендия „Теодора Захариева”, а през 2017 г. придобива специалност „Медицинска онкология“. Днес е част от екипа на МБАЛ „Надежда“.
Д-р Караниколова участва в редица български и чуждестранни онкологични форуми.
Посещава специализирани обучителни курсове в Австрия, Германия, Англия и Израел.
Лектор е на научни събития, свързани с лечението на солидни и кожни тумори.
Има опит като главен изследовател и подизследовател в клинични изпитвания ( I-IV фаза ) при рак на млечната жлеза, яйчниците, белите дробове и меланома.
Нейната най-голяма страст и фокус са върху имуноонкологията, меланома и рака на гърдата и допринася с научни публикации по темата.
Член е на Европейската асоциация по Медицинска онкология (ESMO), Българската асоциация по Медицинска онкология (БАМО), Българската асоциация по Дерматоонкология (БАДО), Българското онкологично дружество (БОНД) и Клуб на лауреатите „Теодора Захариева”.
Българска Асоциация по Медицинска Онкология