Д-р Мила Петрова завършва медицина в София през 2008 г., като в хода на следването си преминава обучение в Германия в клиника по хематология и онкология. През 2010 г. стартира и специализацията ѝ по Медицинска онкология. През 2016 г. придобива специалност „Медицинска онкология“, а през 2019 г. защитава и докторска дисертация. През 2009 г. започва работа в Клиниката по хематология и онкология на ВМА, а сега е ръководител на клиниката по „Медицинска онкология“ към МБАЛ „Надежда“ в София.
От 2012 г. до 2019 г. е представител за България на младите онколози към ESMO (Европейската асоциация по медицинска онкология), а от 2019 г. е председател на Българската асоциация по медицинска онкология и член на ESMO Membership Committee. През 2022 г. д-р Петрова завършва Leadership Generation Program към ESMO, където е една от петнадесетте избрани сред повече от 200 медицински онколози от цяла Европа.
Д-р Мила Петрова има редица участия в национални и международни конгреси и семинари и е автор на множество научни публикации в областта на медицинската онкология.
Българска Асоциация по Медицинска Онкология