Д-р Маргарита Таушанова е специалист по вътрешни болести и медицинска онкология с над 30-годишен опит.
Завършва Медицински университет – София през 1989 г. Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 1995 г. и „Онкология“ през 2004 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2015 г.
Професионалният й път преминава през Националната онкологична болница - Клиника по химиотерапия, МБАЛ “Софиямед”, началник отделение по химиотерапия на МБАЛ „Царица Йоанна“ в София. Към настоящия момент работи в Клиниката по химиотерапия на МБАЛ „Надежда“ в София.
Има придобита докторска степен през 2013 г. на тема „Диагностика и лечение на тройно негативния карцином на гърдата”.
Д-р Таушанова е с над 60 публикации в български и чужди списания на тема диагностика и лечение на карцином на млечната жлеза, лечение на карцином на белия дроб, дебелото  черво, карцином на яйчника. Тя е съавтор на учебник по медицинска онкология, учебник за диагностика и лечение на рака на млечната жлеза. Участвала е в няколко научни проекта в областта на диагностиката на солидните тумори.
През 2017 г. участва в изработване на консенсусно решение: "Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонодотоксична терапия".
Лектор на множество научни събития в областта на медицинската онкология.
Д-р Таушанова е главен изследовател и субизследовател на клинични изпитвания I, II, III и IV фаза при рак на гърдата, яйчника, белия дроб, карцинома на дебелото черво. Член е на БАМО, ESMO, ASCO.
През 2016 г. е номинирана в ,,Лекарите, на които вярваме”.
Българска Асоциация по Медицинска Онкология