1. Медицински Университет Варна " Проф. Д-р Параскев Стоянов", гр. Варна
https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/katedra-onkologiq.aspx

2. Медицински Университет - Плевен, гр. Плевен
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/postgraduate-students/specialization

3. Медицински Университет Пловдив, гр. Пловдив
https://mu-plovdiv.bg/sdo/spetsializatsii/dokumenti-formulyari-spetsializatsii/

4. Медицински Университет София, гр. София
https://mu-sofia.bg/sdo/specializacia/obuchenie-za-pridobivane-na-specialnost/

5. Софийски Университет "Св. Климент Охридски", гр. София
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/medicinski_fakultet2/specializanti

6. Тракийски университет - Стара Загора, гр. Стара Загора
http://uni-sz.bg/truni3/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология