Индивидуален учебен план – що е то?  /word file примерна програма/
Представлява програма по дати, включваща подредбата и продължителността на всеки модул от специализацията.
Изисква се документът да е подписан от директора на лечебното заведение, което е база на специализацията и от ръководителя на специализацията – т.е. директора на болницата, в която работите (ако тя е база) или болницата, с която е сключено тристранно споразумение, защото Вашата болница може да не е база за специализация + ръководителя Ви (специалист към когото е „прикачена“ специализацията Ви и който би трябвало да Ви изпитва на колоквиумите Ви по онкология).
Може да си подредите модулите, както намерите за добре. Обикновено сами договаряте датите, в които ще сте на модул в съответното звено ( например ГЕ, Кардиология и т.н.). За това може да Ви съдейства и ръководителят Ви. Предвид зависимостта от ръководителя на звеното, в което отивате, може плановете Ви да не се осъществят лесно. Така често се отварят „дупки“ – празни месеци, в които не сте били на никакъв модул. В някои университети има изискване да следват първо модулите по ВБ и после тези по МО.
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология