ЦЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КАТО ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“ е придобиване на необходимите теоритични знания и практически умения, позволяващи на лекаря да упражнява квалифицирана диагностична и терапевтична практика по медицинска онкология в системата на болничната помощ.

ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ - 2 ГОДИНИ

Учебен план по срокове и модули:
Кандидатите за придобиване на специалност по МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ започват специализацията си с модули по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, което е изискване на програмата, в лечебни заведения, получили акредитационна оценка по чл.90, ал.1, т.3 от ЗЛЗ за обучение по:
 1. Гастроентерология - 3 месеца
 2. Нефрология - 1 месец
 3. Кардиология - 2 месеца
 4. Пневмология и фтизиатрия - 2 месеца
 5. Клинична алергология - 1 месец
 6. Ендокринология и болести на обмяната - 2 месеца
 7. Ревматология - 1 месец
 8. Клинична хематология - 1 месец
 9. Обща и клинична патология - 1 месец
 10. Клинична лаборатория - 2 месеца
 11. Образна диагностика - 2 месеца
 12. Спешна медицина - 2 месеца
 13. Имунология -1 месец
Теоритична подготовка:
Теоритичната подготовка се провежда в акредитирани висши училища.
Необходимите теоритични знания се придобиват от:
 • Курсове - Два курса „Избрани глави от Вътрешните болести“ – 1 + 2 месеца
 • Участие в български и международни конгреси и симпозиуми в областта на вътрешните болести
Допълнителна информация:
Основният курс по ВБ („Избрани глави от ВБ“) е едно от немалките предизвикателства от специализацията по МО. Записването за 1-ва и 2-ра част от този курс към МУ-София се осъществява в СДО в Деканата (Майчин дом). Записването става месеци преди провеждането на самия курс. Групите са до 10 човека обикновено, затова местата се запълват бързо, а записването е препоръчително да бъде няколко месеца по-рано. Месеците, в които се провеждат тези два курса, обикновено са м. октомври за по-краткия курс и м.февруари и март, съответно за другия. СДО дава информация за ориентировъчна начална дата. В първия ден на курса всички специализанти се регистрират в сградата на УМБАЛ „Александровска“ – Ендокринология. В същия ден се получава и програмата на съответния курс с различните дисциплини – ГЕ, ендокринология, кардиология, пулмология и т.н. Срещу всяка дисциплина пише в коя база ще се проведе – съответните клиники на УМБАЛ „Алескандровска“, УМБАЛ „Иван Рилски“, СБАЛББ – „Света София“ и др. Такса заплащане за тези два курса: 230лв. и 460лв. *
*За повече информация се обърнете към СДО.
 
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология