Места за специализация

Медицински Университет Варна " Проф. Д-р Параскев Стоянов", гр Варна
https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/katedra-onkologiq.aspx
Медицински Университет - Плевен, гр Плевен
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/postgraduate-students/specialization
Медицински Университет Пловдив , гр Пловдив
https://mu-plovdiv.bg/sdo/spetsializatsii/dokumenti-formulyari-spetsializatsii/
Медицински Университет София, гр София
https://mu-sofia.bg/sdo/specializacia/obuchenie-za-pridobivane-na-specialnost/
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", гр София
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/medicinski_fakultet2/specializanti
Тракийски университет - Стара Загора, гр Стара Загора
http://uni-sz.bg/truni3/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология