GS4-09: Първични резултати от проучването POSITIVE (Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for women with endocrine responsive breast cancer) (IBCSG 48-14 / BIG 8-13)

Ан Партридж, MD, MPH, медицински онколог в Dana-Farber Cancer Institute и професор по медицински науки в Harvard Medical School, споделя резултати от клиничното изпитване POSITIVЕ, сочещи, че пациентки с карцином на млечната жлеза, прекъсващи ендокринната си терапия в опит за забременяване, показват краткосрочна честота на рецидив, близка до тази при пациентки, които не прекъсват терапията си, и много от тях раждат здрави бебета.
За да изследва последиците от спирането на ендокринната терапия при опити за бременност, е създаден дизайнът на проучването POSITIVE с едно рамо. От декември 2014г. до декември 2019г. 518 жени, на възраст до 42г., желаещи да забременеят, са включени в изпитването, като преустановяват приема на ендокринни препарати за приблизително 2 години. Преди прекъсването всяка получава между 18 и 30 месеца адювантна хормонална терапия. В изследването са включени пациенти от 116 центъра в 20 държави: 23% от Северна Америка, 61% от Европа и 16% от Азия. Комитет по мониториране безопасността на данните провежда три анализа по време на изпитването. Ако в рамките на 3 години от проследяването се появят повече от 46 рецидива, изпитването следва да бъде прекратено. Този праг не е достигнат.
При средна продължителност на проследяването от 41 месеца, 44 участници се представят с рецидив на КМЖ. Тригодишната честота на рецидив е 8.9% процента, което е близо до честотата от 9.2%, изчислена при външна контролна кохорта в рамките на изпитванията SOFT/TEXT, които изследват адювантната ендокринна терапия при пременопаузални жени. Участниците са насърчени да продължат хормоналното лечение след опит или успех за забременяване. Към момента 76.3% са продължили терапията си.
По думи на д-р Партридж: "Проучването POSITIVE предоставя важни данни, които подкрепят млади жени с ранен HR+ КМЖ, желаещи да забременеят и да прекъснат с тази цел ендокринната си терапия. Тези данни открояват нуждата за въвеждане на репродуктивни здравни грижи с фокус върху пациента при лечението и проследяването на млади жени с карцином на млечната жлеза."


Българска Асоциация по Медицинска Онкология