GS1-06 Оценка на Breast Cancer Index при пременопаузални жени с ранен стадий HR+ карцином на млечната жлеза при проучването SOFT

Рут О‘Реган MD, Чарлс А. Деуи професор в University of Rochester Medical Center in New York, докладват резултати, от клиничното изпитване SOFT, след 12 годишно проследяване, които показват, че сред менопаузални жени с HR + карцином на млечната жлеза, тези с по – висок резултат от геномния тест BCI имат повишен риск от рецидив. Тези с по – нисък резултат се повлияват по – добре от добавянето на овариална супресивна терапия (OFS) към ендокринната терапия.
По думи на д-р О‘Реган проучването SOFT показва, че при подгрупата на пременопаузални жени с HR+ карцином на млечната жлеза в ранен стадий добавянето на OFS води до по – добри резултати. Въпреки това тази терапия има по – голяма краткосрочна и дългосрочна токсичност и не се понася добре от всички пациенти. Следователно е от огромно значение да се определи кои пациенти са подходящи за супресия, за да се избегне токсичност при тези, които няма да имат полза от нея.
Д-р О‘Реган и колегите и оценяват BCI в подгрупа от 1678 пациенти, за да определят дали индексът може да се използва за оценка на прогнозата и ползата от OFS при пациенти, които са били на ендокринна терапия със или без химиотерапия. Наблюдението продължава 12 години и показва, че BCI е прогностичен за далечни метастази. При пациенти без засегнати лимфни възли, тези с висок BCI имат 98% по – висок риск от далечен рецидив, за разлика от тези с нисък BCI. Подобни резултати се наблюдават и при тези пациенти, които имат засегнати от 1 до 3 лимфни възела.


Българска Асоциация по Медицинска Онкология