Целта на всички дейности на асоциацията и ежегодната конференция е обмяна на опит между медиците, за постигане на екипна работа и успехи в лечението и качеството на живот при онкопациентите.

В периода 12-14 май в София се проведе десетата, юбилейна конференция на Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО) с активната подкрепа на Българското онкологично научно дружество.

 
Основни теми и тази година бяха онкофертилитета и подобряване качеството на живот на пациентите по време и след онкологично лечение.

Общо 44-ма лектори взеха участие в конференцията, като болница „Надежда“ беше представена от 13 свои утвърдени лекари и медицински специалисти.

 
Конференцията традиционно бе открита от д-р Мила Петрова – ръководител на клиниката по Медицинска онкология в болница „Надежда“, в качеството ѝ на председател на БАМО. Тя акцентира, че за изминалите десет години БАМО не само ежегодно дава поле за отчитане на медицинските постижения, но и поставя тенденциите за развитие на добрата медицинска практика в сферата на онкологията и грижата за пациента, а през последните две години се фокусира и върху работата със студенти и специализанти по онкология, с цел създаване на по-добро познание в мултидисциплинарния подход към всеки пациент.
 
Д-р Ваня Атанасова – ръководител на отделението „Гинекология и онкология“ в „Надежда“ постави началото на презентационната част. Тя, заедно с д-р Мила Кайрякова, разказа за най-новите световни протоколи във фертилитет-съхраняващата хирургия, по които се работи активно и в болница „Надежда“ и представи успешните случаи на раждане след рак на ендометриума. Сподели, че няма нищо по-вълнуващо от това да се работи на място, което сбъдва мечти и именно за това основен стремеж при работата с пациентите с онкологични заболявания във фертилна възраст е след излекуването си да могат без проблем да реализират и плановете си за майчинство и дете.

 
За първи път участие в БАМО имаше и от хората „зад кадър“, но жизненоважни за лечението на пациентите, а именно – реанимационният екип на „Надежда“ в лицето на д-р Борис Тодоров. Темата му беше за важността на съвременната и адекватна реанимационна помощ при онко пациентите.

 
Сериозен акцент тази година беше поставен на палиативните грижи в България и необходимостта от промяна на държавната политика по отношение на качеството на живот на пациентите. Участие в дискусията взе доц. д-р Николай Йорданов, който е ръководител на сектор палиативна грижа към КОЦ Враца. Според доц. Йорданов пациентите с онкологични заболявания имат значителна нужда от поддържащи грижи, като те имат положителен ефект както върху контрола на симптомите и качеството на живот на болните, така и върху повишаване на преживяемостта на пациентите.
 
Целият екип на клиниката по медицинска онкология в „Надежда“ взеха активно участие с презентации и в дискусионната част, като подчертаха важността на екипната работа и затвърдиха позицията на болница „Надежда“ като водещо лечебно заведение, където пациентът може да получи съвременна медицинска помощ с мисъл за качествен живот след излекуването му.
 

 Българска Асоциация по Медицинска Онкология