Трета научна конференция на БАМО

Трета научна конференция на БАМО

Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да ви информираме, че подготовката за Третата Годишна Научна Конференция на Българската Асоциация по Медицинска онкология е в разгара си.
Тя ще се състои на 19 и 20 юни в хотел Кемпински-Зографски, а откриването е на 19-ти юни от 10:00ч.

Предварителната програма е вече качена и можете да я видите ТУК.

Освен известни български лектори, ще имате удоволствието да чуете презентациите на 5 чуждестранни гост-лектора - световно известни имена. Те ще представят нови данни върху диагностиката и лечението на някои от проблемните локализации на злокачествени тумори: карцином на дебелото черво, на млечната жлеза, злокачествени тумори на главата и шията, имунотерапия и рак.

Молим да информирате колегите, с които работите, за мястото и датата на научната конференция. Освен химиотерапевти, тази година са поканени да участват и други специалисти - хирурзи, лъчетерапевти, колеги от диагностични звена, гинеколози, дерматолози, УНГ-специалисти, медицински сестри, специализанти.
Ще се радваме да се видим в хотел Кемпински на 19 и 20 юни т.г.

Желаем здраве, ползотворна и по-спокойна работа!

 

Трета годишна научна конференция – Програма

Постижения в диагностиката и лечението на солидни злокачествени тумори - новости от АSCO 2015

Годишна конференция на Българската Асоциация по Медицинска Онкология (БАМО)

С участието на Българската Национална Асоциация по Онкология (БНАО)

Хотел Кемпински, София

19 – 20 юни 2015

Организационен комитет:
Проф. д-р К.В.Тимчева – председател
Проф. д-р Стр. Каранов – председател
Д-р Б. Димитров - председател
Д-р Н. Великова – секретар
Д-р И. Михайлова – секретар
Д-р Сп. Вълев – секретар

 

Членове:
Д-р В. Минчев
Д-р П. Петров
Д-р П. Петров
Д-р Керемдчиева
Д-р К. Генова
Д-р Т. Койнова
Д-р Б. Попова
Д-р Н. Иванова
Д-р Св. Павлова
Д-р М. Петрова
Д-р Б. Баева
Д-р А. Кацарска
Д-р Г. Димитрова


Научен комитет:
Проф. д-р Др. Бобев
Доц. д-р Хр. Ганчев
Доц. д-р Л. Дерменджиева
Проф. д-р И. Христозова
Проф. д-р Ж. Грудева
Проф. д-р И. Христозова
Доц. д-р Г. Кирова
Доц. д-р Ю. Райнов
Доц. д-р М. Николов
Доц. д-р М. Попова
Доц. д-р Ж. Михайлова
Доц. д-р Р. Кънева
Доц. д-р Р. Александрова
Д-р Ел. Кръстева
Д-р Кр. Койнов
Д-р М. Колева

Предварителна програма

19.06.2015 – петък

08:00 – 19:00 Регистрация

10:00 – 10:10 Откриване на конференцията

Сесия I: Епидемиология, постижения в хирургичното и лъчелечение на солидните злокачествени тумори, образна диагностика, генетика

Модератори: Доц. д-р Г. Кирова, дм, доц. д-р Ю. Райнов, дм

10:10 – 10:20 Значимост на редките злокачествени заболявания в Европа и България - резултати от проекта RarecareNet - д-р Н. Димитрова, дм

10:20 – 10:50 Постижения в областта на хирургичното лечение – черно-дробни резекции при метастазирали солидни злокачествени тумори – проф. Н. Владов, дмн

10:50 – 11:20 PET-CT based response assessment in solid tumors - PERCIST. Prof. L. Mansi, MD, PhD, Head and Chair of Nuclear Medicine Second University of Naples, Italy

11:20 -11:40 Новости в лъчелечението на злокачествени тумори - Проф. В. Първанова, дм

11:40 – 11:55 Дискусия

11:55 – 12:10 Кафе пауза

12:10 – 12:40 Съхраняване на фертилността при онкологично болни – предизвикателства и реалност - Д-р Г. Стаменов

12:40 – 13:00 SPECT-CT  при карцином на млечната жлеза - диагностика и Проследяване. Доц. д-р С. Сергиева, дм

13:00 – 13:20 Съвременни генетични методи за диагностика на солидни злокачествени новообразувания - Доц. Р. Кънева, дб

13:20 – 13:35 Дискусия

13:35 – 14:30 Обяд

Сесия II : Постижения в лечението на злокачествените тумори на главата и шията, белия дроб, щитовидната жлеза. Кожни злокачествени тумори, хематологични заболявания.

Модератори: Доц. д-р Хр. Ганчев, дм, д-р М. Таушанова, дм

14:30 – 15:00 The Management of Head and Neck Cancer and Surgeon´s Contribution in the Time of Chemoradiaton - Prof. Dr. med. Karl Hörmann

15:00 – 15:20 Повиши ли се ефективността на лекарственото лечение на карциномите на главата и шията ? - Д-р М. Колева

15:20 - 15:40 Нашият опит в проучване на честотата и вида на EGFR мутации при недребноклетъчен белодробен карцином - С. Поповска, Т. Динева и кол.

15:40 – 16:10 Тарцева в първа и последващи линии на лечение на НДРКБД - Д-р Кр. Койнов

16:10 – 16:40 Afatinib в лечението на белодробния карцином - TBA

16:40 – 17:15 Кафе пауза

17:15 – 17:45 Право в целта при  медуларния карцином на щитовидната жлеза ………… -  TBA

17:45 – 18:05 Обрат в лечението на малигнения меланом - Доц. Кр. Киров

18:05 – 18:25 Съвременни тенденции в лечението на онкохематологичните Заболявания - Проф. д-р Ж. Грудева, дм

18:25 – 18:40 Дискусия

18:40 – 19:40 – Симпозиум Roche „Авастин - промяната в действие”

20:00 Официална вечеря

20.06.2015 – събота

Сесия III: Лекарствено лечението на карцинома на млечната жлеза – какво ново от ASCO 2015?

Модератори: Д-р Ел. Кръстева, Доц. д-р М. Николов, дм

08:30 – 08:50 Клинични и морфологични аспекти на тройно негативния карцином на млечната жлеза -  Проф. д-р С. Поповска, дмн

08:50 – 09:20 Design of the ideal trial with immunotherapeutic - G. Gurigliano, MD, Director Division of Experimental Therapeutics, European Oncology Institute, Milan, Italy

09:20 – 09:50 Latest trial results in HER2 positive MBC - implications for everyday clinical practice - Prof. Paul Ellis, MD, FRACP, Professor of Cancer Medicine Guy's Hospital & King's College London

09:50 – 10:10 Клинично приложение на Pertuzumab - Д-р Т. Караниколова

10:10 – 10:25 Дискусия

10:25 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 11:05 Индивидуализиране на химиотерапията при болни с метастазирал карцином на млечната жлеза - Д-р Сп. Вълев

11:05 – 11:25 Време е да бъдем Позитивни относно HER-2 – негативния метастатичен  рак на млечната жлеза - Д-р М. Таушанова, дм

11:25 – 11:45 Eribulin в клиничната практика - Д-р Н. Митева

11:45 – 12:00 Дискусия

12:00 – 12:45 Възможности за преодоляване на хормонална резистентност при метастазирал карцином на млечната жлеза - TBA

12:45 – 13:30 Обяд

Сесия IV: Съвременни постижения в лечението на злокачествените тумори на гастроинтестиналния тракт

Модератори: Д-р Кр. Койнов, д-р Н. Митева

13:30 – 14:00 Best of ASCO 2015: Сolorectal Сancer. The future is bright. - Prof. R. Labianca, MD, PhD

14:00 – 14:30 Доц. д-р Ж. Михайлова, дм

14:30 – 15:00 Перспективи в лечението на стомашния карцином- TBA

15:00 – 15:30 Повишаване на ефективността на лечение при метастазирал колоректален рак - Panitumumab TBA

15:30 – 15:45 Дискусия

15:45 – 16:05 Кафе пауза

Сесия V: Съвременни постижения в лечението на злокачествените тумори на урогениталната система

Модератори: Д-р М. Колева, д-р Сп. Вълев

16:05 – 16:50 Как да лекуваме бъбречноклетъчния карцином през 2015? - TBA

16:50 – 17:20 Терапевтични подходи в лечението на mCRPC - предизвикателства в клиничната практика - Д-р Кр. Койнов

17:20 – 17:35 Дискусия

17:35 Закриване на конференцията

Българска Асоциация по Медицинска Онкология