Становище от Българска Асоциация по Медицинска Онкология – Относно: Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – първа и втора част

До Д-р Петър Москов Министър на здравеопазването Д-р Д. Дариткова Председател на Парламентарна Комисия по Здравеопазване към 43-то Народно Събрание на РБ Д-р Глинка Комитов Управител на НЗОК Д-р Венцислав Грозев Председател на БЛС Д-рБългарска Асоциация по Медицинска Онкология