Камизестрант подобрява PFS сравнено с Фулвестрант при ER+/HER2- авансирал карцином на млечната жлеза

Камизестрант, следваща генерация SERD, показва по-добри резултати от Фулвестрант във фаза 2 клиничното проучване SERENA-2 според данни, представени на симпозиумът ,,San Antonio Breast Cancer’’ 2022. Камизестрант подобрява PFS при постменопаузални пациенти с естроеген рецептор ER(+), HER2(-) авансирал КМЖ, при които заболяването е авансирало или се е появило отново и са били поне на 1 линия ендокринна терапия.
Проучването включва 240 пациенти на средна възраст 60 години (между 35 - 89). По-голяма част от пациентите (58.3%) са били с белодробни или чернодробни метастази, 36.7% са били с ESR1 мутация, 66.7% са били на ендокринна терапия и 49.6 са получавали CDK4/6 инхибитори. Пациентите са рандомизирани да получават фулвестрант 500mg (n=73) или камизестрант в една от 3те дози - 75 mg (n=74), 150 mg (n=73), or 300 mg (n=20). Рамото от 300мг е прекратено по-рано заради причини необвързани с токсичността и не е включено в съответния анализ. Първичната крайна цел на проучването е PFS. Средната PFS в рамото с доза от 75 mg камизестрант е 7.2 месеца, във второто рамо с доза от 50 mg е 7.7 месеца, а в трето с доза 150 mg е 3.7 месеца. От тези резултатисе се вижда, че PFS е значително по-добър в рамената с камизестрант в дози 75 mg (adjusted hazard ratio [aHR], 0.58; 90% CI, 0.41-0.81; P =.0124) и 150 mg  (aHR, 0.67; 90% CI, 0.48-0.92; P =.0161) в сравнение с рамото с фулвестрант.
И двете дози камизестрант са свързани с подобрена PFS в съответните подгрупи пациенти: с открити ESR1 мутации baseline; такива, които са били на лечение със CDK4/6 инхибитори; с белодробни или чернодробни метастази; пациенти с ER-driven заболяване. При пациентите с ESR1 мутации, камизестрант е свързан с редукция на ESR1-мутирало циркулиращо ДНК (ctDNA) до неуловими или почти неуловими нива още при втори цикъл, като тази тенденция се наблюдава до седми цикъл. Фулвестрант се асоциира със същите промени, но не на тези нива. Нежеланите странични събития, свързани с лечението са се появили при 77% от пациентите, получили ниски дози камизестрант, 90.4% при високите дози и 68.5%, при тези, получили фулвестрант. Събития, довели до редукция на дозата, са наблюдавани при 1.4%, 12.3% и 0% съответно. Събития, които са довели до спиране на дозата са се появили при 14.9%, 21.9% и 4.1%.

Българска Асоциация по Медицинска Онкология