17 Юни 2022
От съществено значение е лекарите да обсъдят с пациентите стратегиите за запазване на фертилитета възможно най-рано след поставянето на диагнозата
Виж повече
21 Февруари 2022
17-19.06.2022 Парк Хотел Витоша, гр. София
Виж повече
04 Февруари 2021
Пет ключови въпроса по отношение на ефективността и безопастността от приложението на ваксини срещу COVIG-19 вируса при една от най-уюзвимите групи - тези с неопластични заболявани...
Виж повече
Българска Асоциация по Медицинска Онкология