Жените, на които им предстои химио- или лъчетерапия, да помислят за замразяване на яйцеклетки, ембриони или яйчникова тъкан манолова

Приблизително половината от жените под 40 г. с новооткрит рак имат притеснения дали ще могат да забременеят и дали терапията им е съвместима с евентуална бременност. Малко над 50% от новодиагностици-раните пациентки в млада възраст имат интерес за бъдеща бременност и не са приключили с плановете си за създаване на семейство. Тези факти изтъкна проф. Матео Ламбер-тини, асистент и консултант по медицинска онкология в Университетската болница Сан Мартино в Генуа, Италия, подчертавайки важността на темата за запазване на репродуктивните функции и възможностите за бременност при пациентите с онкологични заболявания във фертилна възраст. Негово видеообръ-щение и лекция чуха участниците в Деветата годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология, която се състоя преди седмица в София.

Проф. Ламбертини напомни, че страничните ефекти от противораковата терапия върху производството на яйцеклетки са свързани не само с притеснения за безплодие и намален яйчников резерв, но и с ранна менопауза, която влияе на качеството на живот, като води до депресия, тревожност, сексуална дисфунк-ция и др. Затова е особено важно лекарите да обсъдят с пациентите си стратегиите за запазване на фертилитета и функцията на яйчниците възможно най-рано след поставянето на диагнозата, независимо от типа и стадия на онкологичното заболяване.

Опциите пред пациентките са в три направления: замразяване на яйцеклетки и ембриони, криоконсервация на яйчникова тъкан и временно потискане функцията на яйчниците, докато трае химиотерапията. Последното не се прави за запазване на фертилитета, но помага за намаляване на риска от ранна менопауза. (Репродуктивното съхранение у нас за пациентки с онкологични заболявания се поема от НЗОК.)

Проф. Ламбертини представи данни и за това безопасна ли е бременността след рак на гърдата и може ли тя да повиши вероятността от рецидив на заболяването. Според него тези притеснения не са научнообосновани. През последните години големи проучвания показват, че бременността при пациентки с рак на гърдата след основно и адювантно (последващо) лечение е безопасна за майката. Все пак тези жени трябва да се наблюдават по-внимателно като високорискови.

Кога е възможно забременяване след приключване на лечението, зависи от конкретния случай, степента на напредване на болестта, годините на жената и вида лечение, но все пак е добре след химиотерапия да се изчака една година с бебето.

За съжаление, шансът за забременяване при жените с рак на гърдата след заболяването е с 60% по-нисък от този на останалите на същата възраст.

Преживелите рак на гърдата са на второ място по отношение на ниска вероятност за последваща бременност след пациентките с рак на маточната шийка, предупреждава проф. Ламбертини.

Вижте оригиналният текст ТУК 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология