Възможно ли е лечение на онкологични заболявания по време на бременност? Повече подробности разказа в ефира на Радио София д-р Мила Петрова, ръководител на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ "Надежда".
По думите й, лечението на пациентки с карцином на гърдата по време на бременност е възможно и е световна рутинна практика. Провеждането на химиотерапия зависи от триместъра на бременността, като в първия триместър химиотерапията е абсолютно противопоказна, а във втория и третия може да се провежда.
"Има големи проучвания и много данни от световната литература, че реално провеждането на химиотерапия при бременни във втория и третия триместър увеличава риска за плода само с 3 процента", каза д-р Петрова и допълни, че болните трябва да бъдат лекувани в специализирани центрове, тъй като освен развитието на болестта, трябва да се проследява и бременността.
Тя отбеляза, че химиотерапията не е модифицирана и че се използват същите лекарства в същите дозировки, както и при другите онкоболни, и че при пациентки, докато са бременни не се провежда т. нар. "таргетна терапия". Д-р Петрова сподели, че кърмене може да се провежда след консултация със специалист с достатъчно опит, който да даде съответните препоръки.
Относно профилактичните прегледи, тя каза, че има специални програми, които са в зависимост от възрастта на пациентката и фамилната обремененост и посъветва прегледите да се правят в подходящия момент от компетентни лекари.
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл

Вижте оригиналният текст ТУК Българска Асоциация по Медицинска Онкология