Терапевтичен справочник по медицинска онкология – 
Последни допълнения и редакции:
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология