Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги и партньори,
 
През 2024 г. Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО) организира
Единадесета годишна научна конференция с международно участие. Тя ще се проведе в периода 10 – 12 май 2024 г. в зала „Мусала“ на хотел Хилтън София.
 
Темата на форума ще бъдеКачество на живот при пациенти със солидни тумори: Предизвикателства от реалната практика. Защо е нужно да говорим повече за онкофертилитета?.
 
Моля, при желание и възможност от Ваша страна да участвате, да се регистрирате на www.bamo.bg до 20 април 2024 г., включително. След тази дата регистрационната форма ще бъде затворена.
На регистриралите се преди 31 март 2024 г. медицински специалисти няма да бъде начислявана „такса участие“. За регистрации между 01 април и 10 април е предвидена такса от 300 лв., а регистриралите се след тази дата ще заплащат такса от 350 лв.

Ще очаквам с огромно нетърпение заедно да обменим опит!
 

С уважение,

Д-р Мила Петрова, дм

Председател на УС на БАМО
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология