Уважаеми дами и господа,

Скъпи колеги, партньори и приятели,
 
През 2023-та година ще се проведе Десетата годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология.
 
За мен е изключителна чест, че за втора поредна година форумът ще бъде подкрепен от Българското онкологично научно дружество и лично от неговия председател проф. Асен Дудов.
 

Водещи теми на конференцията ще бъдат:

 
  • Онкофертилитет. Качество на живот на пациентите със солидни тумори в рамките на палиативни грижи. Гериатрия
  • Спешни състояния в онкологията.
  • Boxing Session: Олигометастатично заболяване – предизвикателства в клиничната практика.
  • Научни български постижения в сферата на онкологията.
По време на конференцията ще споделим опита си, ще обменим мнения и ще дискутираме върху конкретни казуси. В рамките на фармацевтичните симпозиуми ще бъдем запознати с новостите в онкологията. Юбилейното събитие ще бъде със силно международно участие, което ще ни даде възможност да обогатим знанията си от чуждия опит.
 
За участие в научното събитие каним представители на медицинската общност от цялата страна - онколози, хирурзи, специалисти по репродуктивна медицина, акушер-гинеколози, невролози, фармацевти, патолози, физиотерапевти, клинични психолози и студенти по медицина.
 
Десетата годишна научна конференция на БАМО ще се проведе в периода 12 - 14 май в зала „Витоша“ на парк хотел Витоша в София.
 
За мен ще бъде чест и удоволствие да Ви видя на конференцията!
 
С уважение,
Д-р Мила Петрова
Председател на БАМО
 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология