Уважаеми дами и господа,

Скъпи колеги, партньори и приятели,

Имам удоволствието да Ви съобщя, че през 2024 г. Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО) в партньорство с Българското онкологично научно дружество (БОНД) ще организира Masterclass на тема „Колоректален карцином“.

Водещи теми на събитието ще бъдат:
  • Скрининг, патология и образна диагностика при карцином на дебелото черво
  • Роля на хирурга при метастазирал карцином на дебело черво
  • Мултидисциплинарна среща на клинични случаи от реалната практика
  • Хирургично лечение на карцином на дебелото черво: различен аспект от реалната практика
  • Мултидисциплинарен подход при колоректален карцином
Masterclass-ът ще се проведе на 30 и 31 март 2024 г. в зала „Моцарт“ на Гранд хотел Милениум в София.

Моля, при желание и възможност от Ваша страна да участвате, да се регистрирате на www.bamo.bg до 15 март 2024 г., включително. След тази дата регистрационната форма ще бъде затворена.

На регистриралите се преди 10 февруари 2024 г. медицински специалисти няма да бъде начислявана „такса участие“. За регистрации между 11 февруари и 10 март е предвидена такса от 300 лв., а регистриралите се след тази дата ще заплащат такса от 350 лв.

Ще очаквам с огромно нетърпение заедно да обменим опит!

С уважение,

Д-р Мила Петрова, дм

Председател на УС на БАМО

 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология