УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ОТ м.12.2022г. Е СЛЕДНИЯТ:

1. Д-Р МИЛА ПЕТРОВА

2. ПРОФЕСОР Д-Р ЮЛИАН РАЙНОВ

3. ПРОФЕСОР Д-Р ИВАН ДОНЕВ

4. Д-Р МАРГАРИТА ТАУШАНОВА - ХАДЖИЕВА

5. Д-Р ТЕОДОРА КАРАНИКОЛОВА
Българска Асоциация по Медицинска Онкология