Учредяване на БАМО

Българска Асоциация по Медицинска Онкология