Галерия

International School of Oncology

International School of Oncology

1-ва Конференция

1-ва Конференция

2-ва Конференция

2-ва Конференция

8-ма Конференция

13 Май 2021 Постижения в диагностиката и лекарственото лечение на солидни злокачествени тумори.

Българска Асоциация по Медицинска Онкология